Rys historyczny Stada Ogierów w Gnieźnie

Gnieźnieńskie Stado Ogierów zostało utworzone w 1885 roku przez władze pruskie w celu zapewnienia hodowcom koni z terenu Wielkopolski reproduktorów odpowiedniej jakości.

Na północno-zachodnich terenach Gniezna wybudowano obiekt składający się ze stajni głównej na 156 ogierów, 3 mniejszych stajni po 18 koni każda, kuźni, budynków administracyjnych, krytej ujeżdżalni oraz lokali mieszkalnych dla masztalerzy. Obecnie wszystkie te obiekty służą potrzebom Stada choć, część z nich zmieniła swoje przeznaczenie.

W 1918 roku w Stadzie stacjonowało 279 ogierów. Na początku 1919 r. Stado przeszło pod zarząd władz polskich a w 1922 r. razem z siedmioma innymi polskimi stadami weszło w skład Zarządu Stadnin Państwowych w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Warszawie.

Stado Ogierów w Gnieźnie było najliczniejszym spośród wszystkich polskich stad z obsadą 235 ogierów na 1283 ogiery państwowe ogółem w Polsce. Sytuacja taka utrzymywała się przez cały okres międzywojenny. W sierpniu 1939 r. Stado otrzymało polecenie ewakuacji ogierów do SO Bogusławice w związku z groźbą wybuchu II wojny światowej. 5 września 1939 r. oddziały armii niemieckiej dopędziły przemieszczający się konwój i 1 listopada transportem już kolejowym konie i masztalerze wrócili do Gniezna.

Do zimy 1944 r. Stado pozostawało pod administracją władz niemieckich. W styczniu 1944 r. niemiecki zarząd zorganizował ewakuację Stada na zachód. W miejscowości Stawiany w powiecie wągrowskim uciekających zagarnęły nacierające oddziały radzieckie. Masztalerze wrócili do Gniezna bez koni.

Po wojnie bardzo szybko odbudowywano straty odnajdując ogiery ocalałe z wojennej zawieruchy. Straty ilościowe uzupełniono również o wracające z Niemiec konie zrabowane w czasie wojny. W kwietniu 1993 r. Stado Ogierów zostało włączone do zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która następnie przekształciła się w Agencję Nieruchomości Rolnych. Kolejne reformy przekształciły wszystkie państwowe jednostki hodowlane w spółki prawa handlowego. Liczbę stad zredukowano do ośmiu działających w czterech spółkach. W związku z tym w 2003 r. Stado Ogierów w Gnieźnie zostało wraz ze Stadem w Książu i Białym Borze dołączone do powstałej spółki z siedzibą w Sierakowie.

Kolejne zmiany doprowadziły w kwietniu 2009 r. do połączenia Stada w Gnieźnie z Gospodarstwem Rolno-Hodowlanym Żydowo i tak jest do chwili obecnej.

  • Stado Ogierów w GnieźnieDane kontaktowe

(61) 427-41-66
(61) 427-41-89

biuro@grh-zydowo.pl
sekretariat@grh-zydowo.pl
prezes@grh-zydowo.pl
vprezes@grh-zydowo.pl